دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
الگوریتم نوبت گردشی پویا برای زمانبندی سیستم عامل های بلادرنگ (۱۳۹۷)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :الگوریتم نوبت گردشی پویا برای زمانبندی سیستم عامل های بلادرنگ
تکرار نام مولف :محمدتقی صمدی
سال نشر :۱۳۹۷
صفحه شمار:۷۶ص
ویژگی :جدول، نمودار
رده‌بندی کنگره :کامپیوتر ‭/۱۴ ۱۳۹۷

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سایش ابزار و وضعیت سختی و کیفیت سطح در ماشینکاری چدن(GGG۷۰) (۱۳۹۶)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :سایش ابزار و وضعیت سختی و کیفیت سطح در ماشینکاری چدن(GGG۷۰)
تکرار نام مولف :ایمان خیری
سال نشر :۱۳۹۶
صفحه شمار:۶۸ص
ویژگی :تصویر، جدول‌
رده‌بندی کنگره :مکانیک ‭/۴۰ ۱۳۹۶

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

محاسبه و طراحی دستگاه تست تلرانس راستی لوله بلند (۱۳۹۴)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :محاسبه و طراحی دستگاه تست تلرانس راستی لوله بلند
تکرار نام مولف :زهرا سرزارع
سال نشر :۱۳۹۴
صفحه شمار:۸۵ص
ویژگی :تصویر، جدول‌
رده‌بندی کنگره :مکانیک ‭/۳۹ ۱۳۹۴

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر عملیات حرارتی پس از جوشکاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم ۶۰۶۳ جوشکاری شده به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :بررسی تاثیر عملیات حرارتی پس از جوشکاری بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم ۶۰۶۳ جوشکاری شده به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
تکرار نام مولف :علی رحیمی
صفحه شمار:۷۲ص
ویژگی :تصویر، نمودار
رده‌بندی کنگره :مکانیک ‭/۳۸ ۱۳۹۶

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

چارچوب تعاملی بهبود یافته معنایی برای سیستم‌های نرم‌افزاری مبتنی بر خدمات در محیط‌های رایانش ابری (۱۳۹۶)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :چارچوب تعاملی بهبود یافته معنایی برای سیستم‌های نرم‌افزاری مبتنی بر خدمات در محیط‌های رایانش ابری
تکرار نام مولف :نگار نفرسیفیددشتی
سال نشر :۱۳۹۶
صفحه شمار:۱۳۹ص
ویژگی :جدول، نمودار
رده‌بندی کنگره :کامپیوتر ‭/۱۳ ۱۳۹۶

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی ارتباط بین کیفیت سود و نوسان بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۷)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :ارزیابی ارتباط بین کیفیت سود و نوسان بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
تکرار نام مولف :جواد کریمی زارچی
سال نشر :۱۳۹۷
صفحه شمار:۹۲ص
ویژگی :جدول
رده‌بندی کنگره :حسابداری ‭/۹ ۱۳۹۷

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بهینه سازی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن تولید شده به روش ریخته گری توسط روشهای تحلیلی (۱۳۹۷)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :بهینه سازی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن تولید شده به روش ریخته گری توسط روشهای تحلیلی
تکرار نام مولف :کوروش معین زاده
سال نشر :۱۳۹۷
صفحه شمار:۱۰۱ص
ویژگی :مصور، جدول‌، نمودار
رده‌بندی کنگره :مکانیک ‭/۳۷ ۱۳۹۷

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه بین فرصتهای رشد و بازده آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۷)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :بررسی رابطه بین فرصتهای رشد و بازده آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تکرار نام مولف :ایمان دهقان
سال نشر :۱۳۹۷
صفحه شمار:۶۷ص
ویژگی :جدول
رده‌بندی کنگره :حسابداری ‭/۸ ۱۳۹۷

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تایید هویت بر اساس عنبیه چشم با استفاده از الگوریتم ممتیک (۱۳۹۷)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :تایید هویت بر اساس عنبیه چشم با استفاده از الگوریتم ممتیک
تکرار نام مولف :مجید کربلاییون محمدی
سال نشر :۱۳۹۷
صفحه شمار:۵۹ص
ویژگی :مصور، جدول‌، نمودار
رده‌بندی کنگره :کامپیوتر ‭/۱۲ ۱۳۹۷

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر پارامترهای فرزکاری بر تنش پسماند فوالد spk به روش کرنش سنجی سوراخ (بهمن ۱۳۹۶)
نوع مدرک:متون چاپی
عنوان :تاثیر پارامترهای فرزکاری بر تنش پسماند فوالد spk به روش کرنش سنجی سوراخ
تکرار نام مولف :سحر امامقلی
سال نشر :بهمن ۱۳۹۶
صفحه شمار:۸۳ص
ویژگی :تصویر، جدول‌، نمودار
رده‌بندی کنگره :مکانیک ‭/۳۶ ۱۳۹۶

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی